Ochrana soukromí v Trisbee

Poslední změna: 7/30/2020

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud používáte platební služby Trisbee nebo aplikaci nebo webové stránky Trisbee (Služby), které poskytuje nebo provozuje společnost Trisbee s.r.o., se sídlem Praha - Vokovice, K Červenému vrchu 678/1, PSČ 160 00, IČO: 04775660 (Správce nebo my) anebo když Vám někdo pošle peníze přes naši Službu. Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem podpora@trisbee.com.

(1) S jakými osobními údaji pracujeme?

S Vaším telefonním číslem, unikátní náhradní identifikací platební karty (takzvaný token), emailovou adresou, a s dalšími informacemi, které nám poskytujete při registraci k našim Službám nebo při jejich používání a při identifikaci podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Kdo s Vašimi údaji pracuje?

My jako správce osobních údajů a osoby, které nám dodávají různé služby, jako zpracovatelé.

(3) Proč s Vašimi údaji pracujeme?

(A) Abychom Vám mohli poskytnout Služby, které jste si objednali. Například když Vám vedeme platební účet, pracujeme s údaji o pohybech na takovém účtu. Takové zpracování je nutné ke splnění smlouvy s Vámi. (B) Abychom mohli poskytovat naše Služby, i když nejste naším klientem. Například když Vám náš klient pošle peníze na Vaše telefonní číslo, pošleme Vám na telefon zprávu s instrukcí, jak můžete platbu přijmout a když si necháte peníze poslat na bankovní účet, pracujeme s touto informací. To je naším oprávněným zájmem. Dokud nejste naším, klientem, nespojujeme si telefonní číslo ani číslo účtu s Vaší osobou. (C) Abychom propagovali a zlepšovali naše Služby. Pokud používáte naše Služby, budeme Vás informovat o novinkách ohledně Služeb. Zasílání newsletterů můžete kdykoliv odmítnout. Propagace a zlepšování Služeb je naším oprávněným zájmem. (D) Abychom ochránili svá práva. I když nejste naším klientem, ale přijali jste přes Služby platbu, potřebujeme si ponechat informace o platbě, pro případ sporu s klientem. To je naším oprávněným zájmem. (E) Abychom plnili své právní povinnosti. Například zákonnou povinnost identifikace uživatele platebních služeb.

(4) Jak dlouho budeme s údaji pracovat

S údaji k účelu (A) budeme pracovat, dokud nepřestanete Službu používat. S údaji k účelu (B) budeme pracovat po dobu nutnou k poskytnutí Služby, zpravidla do dokončení platby. S údaji k účelu (C) budeme pracovat, dokud se trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete. S údaji k účelu (D) budeme pracovat, dokud se trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete, ale ne déle než 5 let od Vaší poslední komunikace vůči nám nebo od Vašeho užití Služby či přijetí platby přes Službu. S údaji k účelu (E) budeme pracovat, dokud trvá právní povinnost.

(5) Kde s Vašimi daty pracujeme?

V EU. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek nebo v režimu rozhodnutí o Privacy Shield, programu spolupráce s USA – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

(6) Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat), jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na podpora@trisbee.com a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.