Cookies

(1) Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé datové soubory umísťované do paměti vašeho prohlížeče nebo zařízení při prohlížení webové stránky. Ve vašem prohlížeči jsou ukládány webovými stránkami, které navštěvujete. Jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky nebo aplikace mohou také zapamatovat různá nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na vaše zařízení.

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti na dvě kategorie:

Krátkodobé (session cookies) zůstávají ve vašem prohlížeči či zařízení do zavření vašeho prohlížeče nebo aplikace, poté se vymažou.

Dlouhodobé (persistent cookies) zůstávají uloženy v prohlížeči či zařízení dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení samotných cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte. Podle těchto cookies lze identifikovat zařízení uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče či aplikace. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání vašeho zařízení a neobsahují viry.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

Cookies první strany (first party cookies) vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu či aplikace.

Cookies třetích stran (third party cookies) jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetu sociálních sítí nebo vložených videí.

(2) Jaké cookies využíváme?

Využíváme především technické cookies (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce webových stránek, aplikací, případně dalších služeb, tj. např. pro uložení zvolené jazykové verze.

Dále využíváme zejména nástroje společnosti Google, jako např. Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager (první strany, dlouhodobé) - tyto nástroje používáme pro získávání dat a vytváření statistik o chování uživatelů, abychom vám mohli naše služby lépe přizpůsobit. Data se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování – stačí si tak nastavit váš prohlížeč, nebo je možné vznést proti sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku, a to emailem na podpora@trisbee.com.

Vaši námitku vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bychom Vás informovali.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webu, nemůžeme vám pak nicméně zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

(3) Proč cookies zpracováváme?

  1. Plná funkčnost využívání našich webových stránek - soubory cookies vyžadované pro zajištění plné funkčnosti využívání našich webových stránek (tzv. technické cookies).

  2. Usnadnění prohlížení našich webových stránek - soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k plnému fungování webových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem.

  3. Oprávněný zájem - díky cookies měříme návštěvnost a děláme si statistiky o vašem chování na webu. Můžeme tak hlídat a zdokonalovat funkčnost a bezpečnost našeho webu, aplikace a dalších služeb.

  4. Přizpůsobení reklamních a marketingových sdělení - přizpůsobíme vám na míru reklamu a její cílení nebo využijeme cookies pro retargeting.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k našim souborům cookies a podobným technologiím, máme zavedena bezpečnostní opatření všude, kde je to zapotřebí. Jedinečný identifikátor zajišťuje, že přístup k údajům ze souborů cookies máme pouze my a/nebo autorizovaní poskytovatelé služeb.

Veškeré osobní údaje, které pomocí těchto technologií shromažďujeme a uchováváme pro výše uvedené kategorie 2 až 4 závisí na vašem souhlasu, získaném formou jednoznačného sdělení zobrazeného na našich webových stránkách při vaší první návštěvě. Tento souhlas můžete odvolat v nastavení vašeho prohlížeče.

(4) Jak lze upravit využívání cookies?

Všechny cookies, které už na vašem zařízení jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies na vaše zařízení, v takovém případě ale mějte na paměti, že blokace nebo deaktivace souborů cookies za tímto účelem bude mít za následek, že funkce nástroje kontroly již nebude efektivní a může to mít nepříznivý dopad na váš celkový zážitek při prohlížení. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči nebo zařízení najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Informace o tom, jak si nastavit svůj prohlížeč a omezit nebo povolit zpracování cookies, najdete například zde.

(5) Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Data z cookies pro měření návštěvnosti a fungování webu nebo aplikace jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu a dále pro statistiku. Jednotlivé doby uchovávání a zpracování cookies (včetně marketingových) se řídí obchodními podmínkami konkrétně využité služby (viz bod 6. níže). Souhlas s užitím cookies můžete vzít kdykoliv zpět, stačí, když změníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na podpora@trisbee.com.

(6) Kdo může mít k údajům z cookies přístup?

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  • službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  • Google Tag Manager, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

  • Facebook, společnost se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States

Cookies soubory jsou zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji.

Tyto zásady využívání cookies vstupují v platnost a jsou účinné od 1. prosince 2020.