Licence od ČNB
Na základě žádosti podané dne 23. 8. 2017 společností Trisbee s.r.o. (dříve Přímá platba s.r.o.), IČO 04775660, se sídlem Podhorská 376/21, 466 01 Jablonec nad Nisou, podle § 37 zákona o platebním styku, ve spojení s § 154 a násl. zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb, o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a jako orgán dohledu podle zákona č. 284/2009 Sb, o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'zákon o platebním styku'), vydává tuto vyhlášku:
Osvědčení o registraci společnosti Trisbee s.r.o. (dříve Přímá platba s.r.o.), IČO 04775660, usídlem Podhorská 376/21, 466 01 Jablonec nad Nisou, v souladu s § 38 zákona č. 90/2012 Sb.Zobrazit potvrzení (PDF)