Registrace u České národní banky


Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a orgán dohledu podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZPS“) vydává na základě žádosti podle § 37 ZPS ve spojení s § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podané dne 23. 8. 2017 společností Přímá platba s.r.o., IČO 04775660, se sídlem Podhorská 376/21, 466 01 Jablonec nad Nisou, toto:

osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu společnosti Trisbee s.r.o., IČO 04775660, se sídlem K Červenému vrchu 678/1, 160 00 Praha - Vokovice, podle § 38 ZPS.