Sorry, something went wrong 😟


  1. Do you have allowed online payments?🔒

    Aby služba Trisbee fungovala, musí být pro danou kartu schváleno placení online (platíte-li kartou v e-shopech, zaplatíte i s Trisbee).

  2. Have you not exceeded the set limits? 🛑🔒

    Limit pro Vaši platební kartu je dán limitem pro internetové platby. Často máte také stanovené limity na daný měsíc, týden či dokonce i den. Navýšit si je můžete ve svém online bankovnictví.

  3. Do you have enough funds in your bank account? 💲

    Prosím zkontrolujte, zda máte dostatek finančních prostředků na svém bankovním účtu.